IV Campus d’estiu 2024

DADES DEL/LA PARTICIPANT

IMPORTANT!! Proporcionar el nom i cognom del xiquet/a participant en l'activitat i no l'informació dels pares. L'informació dels pares es proporcionà més avall.
Nom i cognom del/la participant(Obligatori)
Data de naixement(Obligatori)
Adreça(Obligatori)
¿Sap nadar?(Obligatori)

DADES DEL PARE/ MARE/ TUTOR LEGAL

Nom i cognoms pare/mare/tutor(Obligatori)

Autoritzacions i consentiments

Autorització activitat(Obligatori)

El sotasignat com a pare/ mare/ tutor legal autoritza l'interessat/da a participar en la IV EDICIÓ DEL CAMPUS CB PEDREGUER, segons les condicions de l'activitat i declare que és APTE/A per a aquesta. Així mateix, autoritze el personal responsable de la citada activitat perquè en cas d'accident actue com a millor procedisca.

Drets d'imatge(Obligatori)

D'acord amb els articles 1, 2, 3 de ss. de la L.O. 1/1982 de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. AUTORITZE a, El CB Pedreguer i a l'Excm. Ajuntament de Pedreguer a la presa d'imatges i vídeos del participant. A la seua reproducció i difusió en els diferents mitjans de comunicació, exclusivament, per a fins publicitaris i de divulgació.

El campus inclou:
  • Conjunt d'entrenament per a cada participant (pantalons i samarreta).
  • Esmorzar saludable.
  • Balons i material necessari per a la pràctica esportiva.
  • Piscina municipal.
  • Eixida al medi natural.
  • Xarrades tècniques.
  • Entrenadors/as titulats i Director/a Esportiu.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil.
Tipus d'inscripció (Descomptes no acumulables)(Obligatori)
IMPORTANT! Una vegada omplides les dades, cal afegir a la cistella i accedir al carret de la compra per procedir amb el pagament i finalitzar la inscripció.
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Category: